Module Beskrywing
#1 Wiskunde: Inleiding, konsepvorming in Wiskunde verandering in die
onderrig van Wiskunde (Pedagogiek)
Datahantering
#2 Getalle, bewerkings en verwantskappe
#3 Patrone, funksies en algebra
#4 Ruimte en vorm (Meetkunde)
#5 Meting