Bemagtiging van voorheen benadeelde Afrikaans-sprekende opvoeders in Kaapland: Uitrol van projek

Dit is vir die Suid-Afrikaanse Stigting vir Onderwys en Opleiding (SASOO) aangenaam om aan te kondig dat ʼn Onderwysprojek vir voorheen benadeelde Afrikaanse skole en onderwysers in die Wes-, Noord- en Oos-Kaap in 2016 van stapel gestuur word.

SASOO het kennis geneem van die situasie van voorheen-benadeelde Afrikaanse onderwysers en skole. Navorsingsverslae soos die NEEDU-verslag (2013) en die ANA-verslae dui daarop dat bystand aan skole en onderwysers oor bestuurs- en vakkundige aangeleenthede dringend noodsaaklik is.

Die projek sal vanaf Januarie tot Mei 2016 loop. Die modules wat aangebied sal word is:

  • 5 bestuursmodules vir skoolhoofde
  • 5 modules vir onderwysers van Wiskunde in die intermediêre fase,
  • 5 modules vir onderwysers van Natuurwetenskap in die senior fase.

Die verskeie modules sal vir professionele ontwikkelingspunte binne die SARO-stelsel kwalifiseer, en kursusbywoners wat al die modules bywoon, sal ook van ʼn bywoningsertifikaat voorsien word.

Die Stigting stel in vooruitsig dat die hoofde van voorheen benadeelde Afrikaanse skole skriftelik van die projek in kennis gestel sal word, en dat volle besonderhede van die projek en die opleiding wat dit behels, deurgegee sal word. Die kennisgewing sal uiteraard detail van venues, tye en verbandhoudende inligting insluit.

Daar sal van ʼn beproefde diensverskaffer gebruik gemaak word om die aanbiedings te doen, wat besondere sukses met opleiding in voorheen benadeelde gemeenskappe behaal het.

SASOO vertrou dat skoolhoofde en onderwysers van hierdie geleentheid gebruik sal maak: dit is ʼn besondere kans om die bemeestering van kennis en die vooruitsigte van die leerders te verbeter.

Vir verdere inligting ivm die gratis bemagtigingskursusse vir Afrikaanssprekende skoolhoofde en onderwysers by voorheen benadeelde Afrikaans-sprekende skole, kliek hier.

SAFFET Logo explanation

The SAFFET logo conveys the message that SAFFET is rooted in African soil and is committed to South Africa.

  • The colours represent the soil of Africa and the deep blue of the African skies.
  • The sun is a bringer of light, of life and of warmth, dispelling the darkness. Its presence in the logo emphasises the role of knowledge, competence and skill in advancing quality education.
  • The tree is the ubiquitous acacia so widely spread over the plains of the vast African continent. A symbol of life and growth, it also brings shade to those who seek it and furnishes a home to all who come to rest in its branches.